VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đo thời gian giải phóng hàng hóa, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp

Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Đo thời gian giải phóng hàng hóa, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp

Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, từ ngày 11-16/9/2017, đơn vị triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2017 nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội. Đây là năm thứ hai Cục Hải quan Hà Nội triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tạm đình chỉ công chức Cục Hải quan TP. Hà Nội đánh tráo tang vật ngà voi

Hải quan TP. Hà Nội cần nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút doanh nghiệp

Phát hiện và tạm giữ gần 3 kg nghi cao động vật quý hiếm

Hải quan Hà Nội và hành trình hơn 1 thập kỷ cải cách, hiện đại hóa

Hải quan Hà Nội phát hiện, xử lý 454 vụ vi phạm

Hải quan TP. Hà Nội làm thủ tục cho hơn 510.000 tờ khai xuất, nhập khẩu

Phấn đấu thu ngân sách đạt 103% dự toán

6 tháng đầu năm, Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 10.422 tỷ đồng

Hải quan Hà Nội: Chăm sóc doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu

Điểm mới căn bản năm nay là Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ thực hiện đo thời gian giải phóng hàng đối với các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu (trừ loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa không nhằm mục đích thương mại) và mở rộng quy mô triển khai tại tất cả các Chi cục Hải quan trực thuộc.

Cục Hải quan TP. Hà  Nội sẽ thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa từ khi tiếp nhận đăng ký tờ khai chính thức cho đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng; các khoảng thời gian tác nghiệp trong quy trình thủ tục hải quan như kiểm tra chi tiết hồ sơ; kiểm tra thực tế hàng hóa; kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; thời gian tác nghiệp của cơ quan kiểm tra chuyên ngành có liên quan phát sinh trong khoảng thời gian từ khi tiếp nhận đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan.

Kết quả đo thời gian giải phóng hàng hóa cấp Cục Hải quan năm 2017 sẽ được tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan để phản ánh chính xác, cụ thể thời gian tác nghiệp của công chức hải quan tại các bước của quy trình thủ tục hải quan, phân định trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành. Đây cũng là một trong những căn cứ khoa học để đề xuất hoạch định chính sách, thực thi pháp luật nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, hướng tới mục tiêu ngang bằng với các nước ASEAN-4.

Để thực hiện thành công kế hoạch đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2017, Cục Hải quan Hà Nội đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tích cực hợp tác, khai báo hải quan đầy đủ, điền thông tin khi mang hồ sơ đến đăng ký kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa vào Biểu khảo sát thời gian xuất trình hồ sơ để kiểm tra và Biểu khảo sát thời gian đăng ký kiểm tra thực tế hàng hóa.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM