VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu ngân sách 11 tháng của ngành Hải quan: Đạt gần 180 nghìn tỷ đồng

Hoạt động nghiệp vụ tại một chi cục Hải quan

Thu ngân sách 11 tháng của ngành Hải quan: Đạt gần 180 nghìn tỷ đồng

(Tài chính) Tổng cục Hải quan dự kiến số thu tháng 11/2012 đạt 19.000 tỷ đồng và 11 tháng năm 2012 đạt khoảng 178.612 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trên cơ sở số thu tháng 10/2012 và thu 23 ngày đầu tháng 11/2012 là 11.987 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan dự kiến số thu tháng 11/2012 đạt 19.000 tỷ đồng và 11 tháng năm 2012 đạt khoảng 178.612 tỷ đồng, bằng 79,8% so với dự toán, giảm 9,4% so với cùng kỳ 2011. Trong đó, thuế Xuất nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt và thuế Bảo vệ môi trường là 62.950 tỷ đồng; thuế Giá trị gia tăng là 115.380 tỷ đồng và thu khác là 282 tỷ đồng.

Năm 2012, ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 223.900 tỷ đồng. Trong đó, thuế Xuất nhập khẩu và Tiêu thụ đặc biệt là 80.500 tỷ đồng; thuế Giá trị gia tăng là 143.400 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11/2012 ước đạt 20,45 tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng 10/2012. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 10,2 tỷ USD, giảm 1,2%; nhập khẩu ước đạt 10,25 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng ước tính thâm hụt 50 triệu USD.

Ước tính đến hết tháng 11/2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2012 ước đạt: 207,99 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 104 tỷ USD, tăng 18,4%; nhập khẩu ước đạt 103,99 tỷ USD, tăng 6,8% so cùng kỳ năm 2011 trong đó phần lớn là các nhóm hàng do khối FDI nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, hàng gia công và nhập vào khu chế xuất. Cán cân thương mại 11 tháng thặng dư là 100 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 11 tháng ước đạt 120,58 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng kim ngạch XNK của cả nước. Trong đó: xuất khẩu là 65,62 tỷ USD, tăng 31,8%; nhập khẩu là 54,96 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu xuất khẩu hàng hoá sản xuất từ nguyên phụ liệu nhập khẩu (theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu và xuất gia công). Nhập khẩu chủ yếu để sản xuất hàng xuất khẩu (nhập sản xuất xuất khẩu, nhập gia công, nhập vào khu chế xuất).
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM