Quyết định 149/QĐ-BTC:

Sửa đổi, bổ sung Danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy


Ngày 24/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 149/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Phụ lục số I, Phụ lục số II và Phụ lục số III.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 149/QĐ-BTC.