Thông tư số 29/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng


Thông tư số 29/2019/TT-NHNN ngày 27/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 29/2019/TT-NHNN.