Tác động của ô nhiễm môi trường biển đối với phát triển kinh tế - xã hội

Trang Phạm

Sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.260 km (không tính bờ các đảo), nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, biển Việt Nam là nơi chứa đựng nguồn tài nguyên rất đa dạng, phong phú. Đây là nền tảng cho việc phát triển các ngành kinh tế biển cũng như phát triển các lĩnh vực xã hội vùng biển đảo. Tuy nhiên, những năm qua, dưới áp lực phát triển kinh tế - xã hội cũng như các nguyên nhân khác nhau khiến cho môi trường biển Việt Nam có chiều hướng xấu, đa dạng sinh học giảm, hệ sinh thái suy yếu.

Tác động của ô nhiễm môi trường biển đối với phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1