Lạng Sơn đảm bảo an ninh môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

Lạng Sơn đảm bảo an ninh môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) tăng cường công tác quản lý về khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. Quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường theo quy định...
Giải pháp bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển

Giải pháp bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển

Báo cáo “Kinh tế biển xanh Việt Nam hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển” được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc công bố (tháng 5/2022) chỉ rõ, Việt Nam cần thực hiện nhiều giải pháp để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững trong nền kinh tế biển xanh, lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển.
Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống

Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống

Ngày 10/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2442/BTNMT-TTTT gửi các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 (22/5).
Bảo đảm nguồn lực tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học

Bảo đảm nguồn lực tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học

Nhiều giải pháp nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học đã được đề ra tại Quyết định số 149/QĐ-TTg do Thủ tưởng chính phủ ban hành ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giải pháp bảo đảm nguồn lực tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học cũng được nêu rõ.
Trung Quốc ban hành Hướng dẫn phát triển xanh năm 2022

Trung Quốc ban hành Hướng dẫn phát triển xanh năm 2022

Ngày 06/01/2022, Bộ Môi trường và Sinh thái Trung Quốc (MEE) đã phối hợp với Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) công bố “Hướng dẫn bảo vệ môi trường sinh thái cho các dự án xây dựng và hợp tác đầu tư nước ngoài” năm 2022. Hướng dẫn được đưa ra sau tuyên bố của Trung Quốc vào tháng 9/2021, không xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới ở nước ngoài và nhấn mạnh về việc hỗ trợ phát triển xanh ở các nước đang phát triển nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Giải pháp chiến lược đảm bảo đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Giải pháp chiến lược đảm bảo đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đa dạng sinh học là giải pháp lâu dài, bền vững nhằm bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược nêu rõ các giải pháp nhằm đảm bảo đa dạng sinh học – nguồn vốn tự nhiên quan trọng để phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021: “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021: “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”

“Chúng ta là một phần của giải pháp "Vì thiên nhiên” là chủ đề của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 với thông điệp kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu như khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.