Quảng cáo
Thay đổi chế độ thu và thành lập các quỹ để tạo nguồn thu phục vụ kháng chiến

Thay đổi chế độ thu và thành lập các quỹ để tạo nguồn thu phục vụ kháng chiến

Những ngày đầu kháng chiến toàn quốc (1947-1950), cả nước nói chung và ngành Tài chính nói riêng đã nhanh chóng thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ: Tập trung mọi nguồn lực cho công cuộc kháng chiến. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính nhận thức được rằng, sự quyên góp tự nguyện của nhân dân không thể trở thành một nguồn thu lâu dài và thường xuyên cho Ngân sách Nhà nước, vì vậy, yêu cầu phải đổi mới cơ chế thu phục vụ kháng chiến là nhiệm vụ mà ngành Tài chính cần thực hiện trong giai đoạn 1947-1950.
Ngành Tài chính kịp thời thực hiện chấn chỉnh ngân sách nhà nước giai đoạn 1945-1950

Ngành Tài chính kịp thời thực hiện chấn chỉnh ngân sách nhà nước giai đoạn 1945-1950

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám, tình hình đất nước vô cùng gian nan, ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong hoàn cảnh đó, dù gặp muôn vàn khó khăn, vất vả, với sứ mệnh huy động mọi nguồn lực tài chính để đáp ứng nhu cầu chi tiêu khẩn cấp và quan trọng của Chính phủ, góp phần bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng, Bộ Tài chính đã nhanh chóng triển khai chấn chỉnh ngân sách nhà nước 1945-1950.
Một số hình ảnh nổi bật của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với ngành Tài chính qua các thời kỳ

Một số hình ảnh nổi bật của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với ngành Tài chính qua các thời kỳ

Trong suốt chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển (28/8/1945-28/8/2022), ngành Tài chính Việt Nam luôn vinh dự và tự hào nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của nhiều thế hệ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ... Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự động viên quý báu đó là nguồn cổ vũ to lớn để lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Tài chính hăng hái thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi giai đoạn đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.
Đảng bộ Bộ Tài chính: Viết tiếp truyền thống 77 năm vẻ vang của ngành Tài chính

Đảng bộ Bộ Tài chính: Viết tiếp truyền thống 77 năm vẻ vang của ngành Tài chính

2022 là năm đánh dấu mốc son 77 năm hình thành và phát triển của ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2022). Suốt 77 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành Tài chính luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy những thành tựu đó, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022 và các năm tiếp theo, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Ngành.