Quảng cáo
ASEAN thúc đẩy ổn định và hội nhập tài chính

ASEAN thúc đẩy ổn định và hội nhập tài chính

Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng nhờ triển khai hiệu quả các sáng kiến trong tiến trình hợp tác, lĩnh vực tài chính ngân hàng ASEAN ngày càng hội nhập sâu hơn và duy trì trạng thái tương đối ổn định trước các bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.