Vietcombank đồng hành cùng Industry 4.0 Summit 2023

Vietcombank đồng hành cùng Industry 4.0 Summit 2023

Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 Summit 2023) do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các các bộ, ngành đồng tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội. Vietcombank vinh dự đồng hành cùng sự kiện này.
Tập trung tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp

Thông qua theo dõi, giám sát, Ban Kinh tế Trung ương đã phát hiện những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội, từ đó kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo để các chủ trương, chính sách được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả…
Sắp diễn ra diễn đàn lớn nhất về công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Sắp diễn ra diễn đàn lớn nhất về công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2021 dự kiến thu hút được sự quan tâm và tham dự của hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế, trở thành một trong những diễn đàn thường niên có quy mô lớn nhất về công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.
3 chủ đề lớn của Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

3 chủ đề lớn của Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày (2-3/5/2019) tại Hà Nội. Sự kiện do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức nhằm đánh giá lại kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết số 98-NQ/CP của Chính phủ.