Linh hoạt sử dụng đất nông nghiệp

Linh hoạt sử dụng đất nông nghiệp

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng diện tích đất nông nghiệp trên toàn quốc là 27,98 triệu ha, trong đó, có 3,92 triệu ha đất trồng lúa. Một trong các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đặt ra là để bảo đảm an ninh lương thực, đến năm 2030, diện tích đất trồng lúa là 3,57 triệu ha. Do đó, Chính phủ đề xuất, có thể cho phép quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt với diện tích khoảng 300.000 ha, nhưng được bảo vệ, không làm thay đổi tính chất, các điều kiện phù hợp để khi cần thiết vẫn trồng lúa trở lại.
Công ty Đức rút khỏi Anh vì Brexit

Công ty Đức rút khỏi Anh vì Brexit

Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) cho biết nhiều công ty nước này bắt đầu chuyển hướng đầu tư khỏi Anh vì sợ rào cản thương mại tăng.
Doanh nghiệp có thêm cơ hội được hoàn thuế, giảm chi phí

Doanh nghiệp có thêm cơ hội được hoàn thuế, giảm chi phí

Dự án Luật sửa đổi 5 Luật về thuế đang được đưa ra lấy ý kiến có nhiều điểm mới nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một trong số nhiều quy định mới đó là việc sửa đổi quy định về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế.