07 nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

07 nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã quy định cụ thể 07 nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
Phối hợp triển khai hiệu quả quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Phối hợp triển khai hiệu quả quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Để đưa quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực sự đi vào cuộc sống và triển khai hiệu quả, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ đã quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện.
Mua bảo hiểm vật chất ô tô tại BIC được tặng bảo hiểm con người

Mua bảo hiểm vật chất ô tô tại BIC được tặng bảo hiểm con người

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm mang tới sự bảo vệ toàn diện hơn cho khách hàng tham gia bảo hiểm ô tô, từ ngày 15/8- 31/12/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình ưu đãi “An tâm mùa dịch - Vững tin tay lái”, tặng bảo hiểm con người với mức chi trả lên tới 25 triệu đồng cho khách hàng mua bảo hiểm vật chất ô tô.