Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 57.805 tỷ đồng

Thu An

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu của Ngành về phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 57.805 tỷ đồng, tăng 3.059 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích khi tham gia BHXH, bảo hiểm y tế cho người dân.
Ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích khi tham gia BHXH, bảo hiểm y tế cho người dân.

Trong 2 tháng đầu năm, toàn ngành BHXH đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự thảo luật, văn bản quan trọng liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế.

Cùng với tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cơ quan BHXH các cấp đã không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ để tạo thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, toàn Ngành chú trọng triển khai thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch; giải quyết chế độ chính sách đạt nhiều kết quả tích cực.

Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, ngành BHXH Việt Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác.

Số liệu thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, ước đến hết ngày 28/2, toàn quốc có trên 17,427 triệu người tham gia BHXH, tăng hơn 1,06 triệu người so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,968 triệu người, tăng 863,4 nghìn người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,459 triệu người, tăng 204,8 nghìn người.

Về phát triển bảo hiểm thất nghiệp, BHXH Việt Nam cho biết, đến ngày 28/2, toàn quốc có 14,26 triệu người tham gia loại hình này. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 90,474 triệu người, tăng 5,654 triệu người so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2 tháng đầu năm đạt 57.805 tỷ đồng, tăng 3.059 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022...