Nỗ lực vì quyền lợi của người gửi tiền

Nỗ lực vì quyền lợi của người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức bảo hiểm tiền gửi duy nhất tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Từ nguồn vốn ban đầu được cấp 1.000 tỷ đồng, tính đến hết tháng 9/2022, tổng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt hơn 92.000 tỷ đồng, trong đó Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt gần 86.000 tỷ đồng. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xây dựng mạng lưới bảo hiểm tiền gửi với trụ sở chính tại Hà Nội và 8 chi nhánh tại các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước nhằm theo sát bước phát triển của các tổ chức tín dụng.