Kỳ họp thứ 5 thành công tốt đẹp, tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Kỳ họp thứ 5 thành công tốt đẹp, tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sau 23 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trí tuệ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 24/6/2023, Quốc hội tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Với đa số đại biểu tán thành (97,37% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Sau 16 ngày làm việc tập trung (từ ngày 24/3 đến 8/4), với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, chiều ngày 8/4/2021, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã họp phiên bế mạc. Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, nhất là việc kiện toàn 25 chức danh Nhà nước.
 Ngành sản xuất: Thách thức và cơ hội trong nền công nghệ 4.0

Ngành sản xuất: Thách thức và cơ hội trong nền công nghệ 4.0

Ông Gaku Echizenya-CEO Navigos Group VN chia sẻ: Ngành sản xuất đã và đang là lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên nếu không mạnh dạn nắm bắt cơ hội này thì những thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á sẽ là điểm đến lý tưởng hơn cho các nhà đầu tư.