Thay đổi mức đóng, tăng quyền lợi hưởng BHYT từ ngày 01/7/2023

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng và chế độ BHYT cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

Thay đổi mức đóng, tăng quyền lợi hưởng BHYT từ ngày 01/7/2023
Thay đổi mức đóng, tăng quyền lợi hưởng BHYT từ ngày 01/7/2023 - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn