Cần xây dựng giải pháp ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm xã hội

PV (t/h)

Chiều 27/6/2023, Hội đồng Quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH) họp kỳ họp quý II/2023. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH chủ trì kỳ họp. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Hội đồng Quản lý chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đức Minh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Hội đồng Quản lý chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH nêu rõ, Hội đồng sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, tình hình quản lý điều hành của BHXH Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn tồn tại; nêu ra các lưu ý cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện từ nay đến cuối năm nhằm tiếp tục quản lý quỹ BHXH chặt chẽ, hiệu quả.

Tại kỳ họp này, các thành viên Hội đồng Quản lý thảo luận các vấn đề trọng tâm, bao gồm: Sửa đổi khoản 3, Điều 7, Quyết định số 19 của Chính phủ về quyết toán chi phí liên quan đến quản lý BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); hỗ trợ từ quỹ BHTN; giải pháp khuyến khích người hưởng BHXH, BHTN tiếp cận dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện rà soát tính pháp lý thu chi BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ công theo hướng đề xuất xây dựng, hoàn thiện Luật nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; sắp xếp xử lý các vấn đề tài sản của BHXH; tình hình thực hiện các dự án đầu tư cộng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; các khó khăn vướng mắc trong góp ý sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT…; hoàn thiện chiến lược ngành BHXH Việt Nam; tham gia góp ý sửa Luật BHXH…

Các Ủy viên Hội đồng Quản lý đã đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của BHXH Việt Nam; đồng thời cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung báo cáo của BHXH Việt Nam.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ họp của Văn phòng Hội đồng Quản lý và BHXH Việt Nam với thông tin, dữ liệu đầy đủ để các thành viên Hội đồng kịp thời nghiên cứu và có những ý kiến đóng góp tích cực, hiệu quả đối với hoạt động của Hội đồng Quản lý.

Cùng với đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng nhất trí với những ý kiến của các thành viên Hội đồng đã nêu và yêu cầu Văn phòng Hội đồng tiếp thu, tổng hợp để gửi đến các Thành viên và đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai. Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Hồ Đức Phớc đánh giá, BHXH, BHYT là các chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước. Việc quản lý, đảm bảo hoạt động của các quỹ này là rất quan trọng, phải làm sao để quỹ luôn đảm bảo an toàn, bền vững, phát triển để quyền lợi của người tham gia ngày càng tốt hơn, góp phần đảm bảo an sinh, an ninh, trật tự xã hội.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị, toàn ngành BHXH Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao và kế hoạch của Hội đồng đã ban hành.

Theo đó, đối với lĩnh vực đầu tư quỹ, cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp trên nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả. Trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó xây dựng cơ sở dữ liệu ngành BHXH Việt Nam gắn với chia sẻ, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư theo nguyên tắc “sống, sạch, đủ, chính xác”, qua đó góp phần quản lý, điều hành, phát hiện các gian lận, trùng lắp trong đóng hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

Chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng CNTT, xây dựng các giải pháp vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, BHTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2025 tăng 10% người sử dụng và đạt mục tiêu 90% chi trả chế độ an sinh qua thanh toán không dùng tiền mặt vào năm 2030.

Đặc biệt, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Hồ Đức Phớc yêu cầu BHXH Việt Nam tục đóng góp ý kiến về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt quan tâm, đào sâu nghiên cứu, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để góp ý trong sửa Luật BHXH, BHYT, tạo thuận lợi trong triển khai, thực hiện thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, thay đổi từ thực tiễn xã hội.

Liên quan đến dự toán ngân sách và quyết toán BHXH Việt Nam, Bộ trưởng lưu ý, cần thực hiện công khai, đảm bảo sự minh bạch; xây dựng dự toán sát với tình hình thực tế và có báo cáo thường xuyên về Hội đồng Quản lý để các thành viên theo dõi, nắm bắt. Đối với thanh quyết toán chi phí khám chưa bệnh, cần chủ động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp giải quyết những tồn tại để xử lý sớm, tránh kéo dài; nội dung vượt thẩm quyền của BHXH Việt Nam cần báo cáo ngay các cơ quan có thẩm quyền Nhà nước.

“Cần xây dựng giải pháp ngăn ngừa trục lợi BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong bối cảnh khó khăn; thông qua việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, doanh nghiệp để đánh giá “sức khoẻ” doanh nghiệp, người lao động, những tác động đến ngành BHXH nói riêng, an sinh xã hội nói chung. Qua đó xây dựng các giải pháp đảm bảo hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp”, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.