Tạo thuận lợi cho chi trả bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Trần Huyền

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã có nhiều quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả bồi thường bảo hiểm.

Phiên chất vấn của Quốc hội ngày 6/11.
Phiên chất vấn của Quốc hội ngày 6/11.

Tại phiên họp ngày 6/11 của Quốc hội, đặt vấn đề chất vấn liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, việc mua bảo hiểm loại này chủ yếu để tránh cơ quan chức năng xử phạt khi điều khiển các phương tiện lưu thông trên đường.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết các giải pháp để bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với ô tô, xe máy thực sự phát huy được ý nghĩa và mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của người dân.

Trả lời câu hỏi đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, vấn đề bảo hiểm xe cơ giới được quy định tại Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo hiểm, đây là một hình thức bảo hiểm bắt buộc.

Theo Bộ trưởng, thực tiễn thời gian qua, xe máy bị tai nạn chiếm 64%. Từ năm 2021 đến tháng 9/2023, các công ty bảo hiểm đã chi trả cho người bị tai nạn số tiền rất lớn, gần 2.300 tỷ đồng.

Điều đó thể hiện Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Giao thông đường bộ đã có các quy định nhằm bảo vệ người sử dụng xe cơ giới, trong đó có người sử dụng xe máy bởi người sử dụng xe máy đa số thu nhập không cao. Khi xảy ra tai nạn có ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, họ sẽ được bảo hiểm chi trả tối đa là 150 triệu đồng, nếu thiệt hại về tài sản được chi trả tối đa 50 triệu đồng.

Để tạo thuận lợi hơn cho chi trả bồi thường bảo hiểm, Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đã quy định, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định, hồ sơ bồi thường bảo hiểm trong trường hợp bị ảnh hưởng tới tính mạng thì tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản mới cần có biên bản, giấy tờ của công an. Còn lại, trường hợp không bị ảnh hưởng tới tính mạng thì chỉ cần có file ảnh và cung cấp hồ sơ điện tử là sẽ được giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định.