Quảng Ngãi “phanh” 2 dự án đầu tư theo hình thức BT

Quảng Ngãi “phanh” 2 dự án đầu tư theo hình thức BT

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo số 43/BC-SXD về một số nội dung liên quan đến họp báo quý IV.2018. Trong đó cho thấy thông tin đáng chú ý về tình hình triển khai dự án theo hình thức BT – đổi đất cho nhà đầu tư thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn.