Gỡ vướng về tiếp nhận hàng hóa bưu chính lạc hướng

Gỡ vướng về tiếp nhận hàng hóa bưu chính lạc hướng

Tổng cục Hải quan vừa tháo gỡ vướng mắc của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần (Công ty EMS) về các vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính lạc hướng và thời gian khai báo kết thúc vận chuyển trên tờ khai vận chuyển độc lập.