Gỡ vướng về tiếp nhận hàng hóa bưu chính lạc hướng

Theo N.Linh/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Hải quan vừa tháo gỡ vướng mắc của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần (Công ty EMS) về các vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính lạc hướng và thời gian khai báo kết thúc vận chuyển trên tờ khai vận chuyển độc lập.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà Nội). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Theo đó, thời gian vận chuyển đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh thực hiện theo hướng dẫn tại chỉ tiêu 7.17 Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, đối với quãng đường vận chuyển dưới 500km thì thời gian vận chuyển được tính tối đa 24 giờ từ thời điểm thực tế hàng hóa bắt đầu vận chuyển đi.

Về việc tiếp nhận hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính lạc hướng vận chuyển, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh COVID-19, trường hợp các bưu gửi nhập khẩu có chứng từ vận chuyển CN38 có địa chỉ nhận là EMS Hồ Chí Minh nhưng lại được vận chuyển đến sân bay Nội Bài, trên cơ sở văn bản ủy quyền của EMS Hồ Chí Minh cho EMS Hà Nội thực hiện các thủ tục liên quan, EMS Hà Nội được thực hiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến địa điểm tập kết.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh tại TP. Hà Nội trước khi hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh tại TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tục vận chuyển giữa các địa điểm thực hiện theo quy định đối với hàng hóa vận chuyển độc lập.