Tín dụng đầu tư bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

Tín dụng đầu tư bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

Tín dụng cho bất động sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thời gian qua tăng trưởng một cách thận trọng. Điều này cho thấy, các ngân hàng đã chặt chẽ hơn trong cho vay, quản lý hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro khi cho vay lĩnh vực bất động sản, nhờ đó tác động tích cực tới thị trường, tránh được tình trạng tăng trưởng nóng như giai đoạn 2007-2010… Trao đổi về vai trò của tín dụng trong phát triển thị trường bất động sản nói chung, thực trạng tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hạn chế rủi ro trong tín dụng bất động sản ở TP. Hồ Chí Minh thời gian tới.
London đề xuất duy trì liên minh thuế quan với EU

London đề xuất duy trì liên minh thuế quan với EU

Ngày 15/8, Chính phủ Anh đã công bố lập trường trong đàm phán về việc thoái lui khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Trong đó, London đề xuất duy trì liên minh thuế quan với EU trong một khoảng thời gian ngắn, sau thời hạn Brexit vào tháng 3/2019. Đây được cho là cách tiếp cận mềm mỏng của Chính phủ Anh nhằm bảo đảm sự ổn định nhất thời sau Brexit.