Thúc đẩy xây dựng, phát triển đô thị thông minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam

Thúc đẩy xây dựng, phát triển đô thị thông minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam

Phát triển đô thị thông minh là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045. Đồng thời, xây dựng phát triển đô thị thông minh cũng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thị trường bảo hiểm trong xu thế Cách mạng công nghệ 4.0

Thị trường bảo hiểm trong xu thế Cách mạng công nghệ 4.0

Đánh giá toàn cảnh về tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2019, hướng tới hoạch định chiến lược, cơ chế và chính sách phát triển ngành bảo hiểm, đồng thời đưa ra các xu hướng phát triển trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 (CMCN 4.0) và thời kỳ chuyển đổi số.., là nội dung chính của Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về bảo hiểm Việt Nam 2019 với chủ đề “Chiến lược đột phá phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong cuộc CMCN 4.0”, diễn ra ngày 14/11 tại TP. Hồ Chí Minh.
Cách mạng công nghệ 4.0 sẽ ảnh hưởng đến định giá bất động sản ra sao?

Cách mạng công nghệ 4.0 sẽ ảnh hưởng đến định giá bất động sản ra sao?

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng bộ phận Tư vấn & Định giá Savills Hà Nội chia sẻ và giải đáp một số câu hỏi về thực trạng định giá tại Việt Nam & châu Á ra sao? Đâu là những thách thức cho thị trường trẻ như nước ta? Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, lĩnh vực định giá sẽ thay đổi ra sao?