Xu hướng việc làm trên thế giới và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Xu hướng việc làm trên thế giới và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Hiện nay, các nền kinh tế trên thế giới đều đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao, kéo dài. Suy thoái kinh tế toàn cầu và sự thay đổi về nhu cầu của thị trường lao động, do xu hướng việc làm thay đổi được coi là những nguyên nhân chính của tình trạng thất nghiệp. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó khi là một quốc gia có tốc độ mở cửa, hội nhập được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới. Nghiên cứu này làm rõ xu hướng việc làm và yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực trên thế giới, thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của giai đoạn mới.
Ảnh hưởng của công nghệ cao đến quy trình kiểm toán

Ảnh hưởng của công nghệ cao đến quy trình kiểm toán

Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường và phương thức kinh doanh toàn cầu. Thực trạng ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh cũng tạo thách thức không nhỏ cho sự phát triển của nghề nghiệp kiểm toán. Bài viết khái quát hoá những ứng dụng của công cụ công nghệ cao và ảnh hưởng của chúng tới quy trình kiểm toán truyền thống.
Hải quan thế giới trong Cách mạng công nghiệp 4.0 và triển vọng của Hải quan Việt Nam

Hải quan thế giới trong Cách mạng công nghiệp 4.0 và triển vọng của Hải quan Việt Nam

Nghiên cứu về Công nghệ mới nổi của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) năm 2019 cho thấy, một số công nghệ tiên tiến đã tác động đáng kể đến quy trình thủ tục hải quan, mang lại nhiều lợi ích như: công nghệ chuỗi, Internet vạn vật, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và học máy, sinh trắc học, máy bay không người lái, thực tế ảo và tăng cường, in 3D... Trong quá trình ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 vào thương mại quốc tế, những sáng kiến bắt nguồn từ sự kết hợp của WCO và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) luôn được đánh giá cao. Tại Việt Nam, việc ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đã và đang được đẩy mạnh để mở ra những triển vọng mới.
Hợp đồng thông minh và sự cần thiết hoàn thiện hành lang pháp lý

Hợp đồng thông minh và sự cần thiết hoàn thiện hành lang pháp lý

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, sự tác động này khiến doanh nghiệp có nhiều thay đổi, ngày càng nhiều phát minh ưu việt thay thế cho sự lỗi thời, trong đó phải kể đến hợp đồng thông minh. Bài viết này phân tích khái niệm cũng như những đặc trưng cơ bản nhất của hợp đồng thông minh và nêu rõ sự cần thiết của một hành lang pháp lý cho hợp đồng thông minh và học hỏi kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới.
Nỗ lực chuyển đổi số trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nỗ lực chuyển đổi số trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi

“Chuyển đổi số” được coi là xu hướng tất yếu trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cũng là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Không nằm ngoài xu hướng đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với sứ mệnh của một tổ chức tài chính Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, cũng đang nỗ lực chuyển đổi số, góp phần lan tỏa, thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.
Mô hình đánh giá sự sẵn sàng của doanh nghiệp đối với Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

Mô hình đánh giá sự sẵn sàng của doanh nghiệp đối với Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) hiện đang là một thực tế mà các quốc gia, khu vực cũng như các tổ chức, doanh nghiệp (DN) đang phải chấp nhận và thích ứng thông qua những chiến lược và chương trình hành động phù hợp. Vì vậy, việc nắm được bản chất các thuật ngữ liên quan và các mô hình đánh giá sự sẵn sàng của DN đối với CMCN 4.0 là điều cần thiết với các nhà quản lý.
Kế toán môi trường dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Kế toán môi trường dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Kế toán môi trường là một bộ phận của kế toán trong doanh nghiệp, liên quan đến các thông tin về hoạt động môi trường trong phạm vi doanh nghiệp nhằm thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về môi trường cho đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp sử dụng để ra quyết định. Hơn nữa, kế toán môi trường nhằm mục tiêu đạt tới sự phát triển bền vững, duy trì quan hệ tốt đẹp tới cộng đồng, nâng cao hiệu quả của các hoạt động bảo vệ môi trường. Bài viết sẽ khái quát một số nội dung và vai trò của kế toán môi trường trong doanh nghiệp, đồng thời, đề xuất những vấn đề phát triển kế toán môi trường trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Xu hướng của ngành kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Xu hướng của ngành kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang diễn ra rất mạnh mẽ và có ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghề trong đó có ngành Kế toán, kiểm toán. Lao động kế toán, kiểm toán đứng trước áp lực cạnh tranh rất lớn cùng với yêu cầu phải nâng cao trình độ, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ. Mới đây, Chính phủ đã ban hành “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cũng là chính thức khởi động quá trình chuyển đổi số để hướng đến nền quản trị thông minh, nền kinh tế số, xã hội số. Bài viết này đề cập tới xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán cũng như cơ hội, thách thức đặt ra trong thời đại CMCN 4.0.