Ngày 30/6 - EVFTA sẽ được ký

Ngày 30/6 - EVFTA sẽ được ký

Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) sẽ được ký vào ngày 30/6/2019.