Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Việt Hoàng

Ngày 17/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thường kỳ, cũng là Phiên họp thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Phiên khai mạc Kỳ họp thường kỳ thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phiên khai mạc Kỳ họp thường kỳ thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các nội dung của Phiên họp lần này vừa chuẩn bị một bước cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, vừa xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cũng là một bước để triển khai chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội - đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Theo chương trình, tại Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); xem xét, cho ý kiến về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; xem xét, quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc về việc phân định miền núi, vùng cao; xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021); xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội...

Đồng thời, quyết định việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022; xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; đánh giá, tổng kết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Để chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ các nội dung, đề xuất nội quy kỳ họp; chuẩn bị thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, nghiên cứu về Đề án đổi mới nội dung của Kỳ họp Quốc hội và có những nội dung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai xem xét, áp dụng thí điểm ngay.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi). Theo Chủ tịch Quốc hội, dự án luật này cùng 6 dự án khác sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai vào cuối năm nay sẽ là sản phẩm đầu tiên của công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đây cũng là bước thực hiện lời hứa trong chương trình hành động của đại biểu Quốc hội về việc tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác lập pháp..

Theo chương trình, Phiên họp diễn ra trong hai ngày 17-18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV…