Công cụ hiệu quả để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Công cụ hiệu quả để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Nhằm bảo đảm cân đối thu chi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và tính bền vững của chính sách BHYT trong điều kiện nguồn quỹ BHYT hữu hạn, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), ngành y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh đều cần có các giải pháp quản lý hiệu quả, không để gia tăng bất hợp lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Theo đó, phương pháp xác định tổng mức thanh toán trong năm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP chính là công cụ để kiểm soát gia tăng chi phí không hợp lý của phương thức thanh toán theo giá dịch vụ, chống lãng phí.
Đẩy mạnh đổi mới phương thức thanh toán bảo hiểm y tế

Đẩy mạnh đổi mới phương thức thanh toán bảo hiểm y tế

Yên Bái, Quảng Ninh và Cần Thơ là ba địa phương được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam lựa chọn thực hiện thí điểm Đề án phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG).
Tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tham gia BHYT trong dịch Covid-19

Tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tham gia BHYT trong dịch Covid-19

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch Covid-19, theo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh.
Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến Covid-19

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến Covid-19

Tại Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020, Bộ Y tế đã hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do Covid-19.