Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT - Ảnh 1
Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT - Ảnh 2

Theo baochinhphu.vn