Tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tham gia BHYT trong dịch Covid-19

Theo Quyết Thắng/baohiemxahoi.gov.vn

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch Covid-19, theo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, đối tượng cách ly y tế tập trung tại các cơ sở khám chữa bệnh do dịch Covid-19, có thẻ BHYT, được Nhà nước chi trả chi phí khám chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế tập trung bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền...; phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đối với các bệnh khác; chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ BHYT; chi phí thực hiện cách ly y tế. Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh các bệnh khác trong phạm vi người bệnh được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế.

Người có thẻ BHYT cũng được thanh toán chi phí khám, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế (không phải là điều trị bệnh do Covid-19), nhưng phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện cách ly y tế.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh  phải cách ly y tế hoặc thực hiện khám, chữa bệnh cho người mắc Covid-19 thì Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố hướng dẫn người đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến cơ sở khác trên địa bàn.

Đối với người bệnh được các cơ sở khám chữa bệnh kê đơn, cấp thuốc, điều trị và đã cấp giấy hẹn khám lại nhưng do dịch bệnh người bệnh không đến được, thì các cơ sở này phải hướng dẫn điều trị và chuyển thuốc về cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với người bệnh, hoặc hướng dẫn người bệnh lựa chọn cơ sở phù hợp.

Người có thẻ BHYT và có giấy hẹn khám lại được đến khám lại không phụ thuộc vào thời gian trên giấy hẹn. Căn cứ tình trạng người bệnh, việc kê đơn thuốc cho người bệnh là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày tối đa không quá 3 tháng.

Các cơ sở khám chữa bệnh phải dự trù và dự trữ thuốc để cấp cho người bệnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh.