Nhiều chỉ tiêu kinh tế thuộc top đầu cả nước

Nhiều chỉ tiêu kinh tế thuộc top đầu cả nước

Năm 2022, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Thái Nguyên phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục bứt phá và đứng trong top đầu cả nước. Các chỉ số được đánh giá cao của Thái Nguyên là bộ ba chỉ số các nhà đầu tư dài hạn quan tâm, gồm: sự an toàn từ các thiết chế pháp lý; vai trò tiên phong của lãnh đạo chính quyền; công tác đào tạo nguồn lao động.
Tập trung tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế và ngân sách

Tập trung tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế và ngân sách

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội dành hai ngày 27 và 28/10 tiến hành thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2023 cùng các nội dung quan trọng khác về kinh tế - xã hội và ngân sách.
Tiền Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 7%

Tiền Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 7%

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành quy chế làm việc; nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất. Các sở, ngành và địa phương rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm, cố gắng cuối năm sẽ đạt tất cả chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Về chỉ tiêu tăng trưởng, tỉnh phấn đấu đạt trên 7%.