Bổ sung mặt hàng đồ uống có đường vào đối tượng chịu thuế phù hợp với kinh nghiệm quốc tế

Bổ sung mặt hàng đồ uống có đường vào đối tượng chịu thuế phù hợp với kinh nghiệm quốc tế

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, Luật sư Trần Đức Phượng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc đưa quy định về mặt hàng đồ uống có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là phù hợp kinh nghiệm của nhiều nước, cũng như phù hợp với quy định trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam. Mặt khác, việc chịu thuế nói trên cũng là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần tác động điều chỉnh hành vi của người tiêu dùng.
Góp vốn đầu tư vào hạ tầng tại địa phương vẫn phải thực hiện thuế TNDN

Góp vốn đầu tư vào hạ tầng tại địa phương vẫn phải thực hiện thuế TNDN

Đó là khẳng định của Bộ Tài chính về các khoản tài trợ, ủng hộ của doanh nghiệp cho địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nếu không theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Một số điểm mới về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Một số điểm mới về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Từ ngày 20/3/2019, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu; Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB bán ra... Việc kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp được phép sản xuất, pha chế xăng sinh học cũng được thực hiện tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính…