Bộ Tài chính bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Bộ Tài chính bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 25/11/2021, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg chỉ đạo việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thú y và các văn bản pháp luật liên quan...
Sức “nặng” của 2 nghị quyết

Sức “nặng” của 2 nghị quyết

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng Chính phủ làm việc với đại diện doanh nghiệp và các địa phương ngày 08/8/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các cơ quan liên quan chắt lọc, tiếp thu tất cả những ý kiến xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thành, trình Chính phủ ban hành 2 nghị quyết.
Bộ Tài chính tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh Covid-19

Bộ Tài chính tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh Covid-19, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.