Bộ Tài chính tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh Covid-19


Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh Covid-19, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 27/4/2021, Bộ Tài chính phát đi Thông báo số 345/TB-BTC yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai các công việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Trong đó, thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; Thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch...

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng chống dịch theo quy định của pháp luật; Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch.

Trường hợp phát hiện ca bệnh, các đơn vị phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn, theo đúng quy định. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch

Lãnh đạo Bộ giao Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở Cơ quan Bộ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị ngoài trụ sở Cơ quan Bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Lãnh đạo Bộ giao Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Cục Quản lý giá, Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nhập cảnh trái phép.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính thực hiện nghiêm Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch, luôn tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, nguồn lực, trang thiết bị, vật tư, các phương án phòng, chống dịch... để sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao; thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp tới.