Hải quan Bình Dương triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch bệnh

PV.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra, vào cơ quan phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công chức và khách thực hiện khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cơ quan
Công chức và khách thực hiện khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cơ quan

Thực hiện chỉ đạo của Cục, tại trụ sở Cục và các Chi cục đã nhanh chóng tạo địa điểm khai báo y tế tại trụ sở (mã QR). Thủ trưởng các đơn vị quán triệt 100% công chức, người lao động trong đơn vị phải cài đặt ứng dụng Bluezone.

Đối với khách khi đến cơ quan, bộ phận bảo vệ yêu cầu khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone và kiểm tra tình trạng khai báo thành công thì mới cho vào cơ quan. Trường hợp không có cài đặt Bluezone hoặc không có điện thoại thông minh lực lượng bảo vệ cơ quan sẽ hỗ trợ khai hộ đúng quy định. Hàng ngày, các Chi cục báo cáo thông tin người ra vào cơ quan về Cục để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo chỉ đạo.

Song song với triển khai quét mã QR, toàn Cục tiếp tục quan tâm thực hiện triển  khai tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan, UBND Tỉnh và của Cục Hải quan Bình Dương về công tác phòng, chống dịch Covid–19 tại trụ sở làm việc và các Chi cục tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp.