Bảo đảm mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế

Bảo đảm mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản kết luận về báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại Khoản 3, Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước

Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước

Tại phiên họp ngày 9/11, trong chương trình kỳ họp thứ 2, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả thu ngân sách Nhà nước; cơ cấu ngân sách Nhà nước; chính sách thu ngân sách; chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng điều tiết ngân sách cho các tỉnh, thành bị thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19...  
Đẩy nhanh phục hồi sản xuất trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đẩy nhanh phục hồi sản xuất trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Để phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, kịp thời hướng dẫn các chính sách, quy định về miễn giảm thuế, triển khai để ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất, tín dụng cho các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ.
Ưu tiên giải ngân phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ưu tiên giải ngân phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công nghệ quản lý; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó… nhằm giữ vững ổn định hoạt động trong toàn hệ thống, không để dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn việc chi trả ngân sách.