Bổ sung hơn 1.553 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương cho phòng, chống dịch

Ngọc Ánh

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1326/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 1.553.518,172 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7848/BTC-VI ngày 16/7/2021.

Trong tổng số kinh phí bổ sung như trên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao (tiếp nhận công dân cách ly y tế tập trung, xét nghiệm, phòng, chống dịch tại các địa phương,…) là 472.062,612 triệu đồng; Kinh phí chi trả chế độ đặc thù phòng, chống dịch theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP là 1.061.944,200 triệu đồng;…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định của pháp luật có liên quan, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Quyết định số 1326/QĐ-TTg, kinh phí đảm bảo doanh trại (vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt của công dân; sửa chữa doanh trại, điện nước, phương tiện và xăng, dầu...) đảm bảo không trùng lặp với số kinh phí đã được bổ sung tại Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 26/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Quyết định số 1384/QĐ-TTg ngày 08/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (lần 2).