Đừng để tuột cơ hội khi dòng vốn ngoại vào Việt Nam

Đừng để tuột cơ hội khi dòng vốn ngoại vào Việt Nam

Liên tiếp trong thời gian gần đây hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đón nhận những thông tin tích cực từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Tất nhiên, để đẩy nhanh quá trình này và tận dụng cơ hội, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện cần và đủ về nguồn nhân lực hay năng lực của chính các doanh nghiệp nội nếu muốn tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu.