Toàn hệ thống BIDV đạt mức tăng trưởng tín dụng gần 7%

Toàn hệ thống BIDV đạt mức tăng trưởng tín dụng gần 7%

Tính đến 30/06/2023, toàn hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đạt mức tăng trưởng tín dụng gần 7% (cao hơn mức chung toàn ngành ngân hàng 4,73%), tương ứng dư nợ khoảng 1,6 triệu tỷ đồng.
UNDP kêu gọi cơ cấu lại nợ của các nước đang phát triển

UNDP kêu gọi cơ cấu lại nợ của các nước đang phát triển

Theo một hướng dẫn mới vừa được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 22/2, các nền kinh tế đang phát triển có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ USD nếu thế giới cam kết tái cơ cấu nợ hiện tại và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính hợp lý trong tương lai.
Agribank cơ cấu lại nợ cho 15 ngàn khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Agribank cơ cấu lại nợ cho 15 ngàn khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Gần 30.000 tỷ đồng là tổng dư nợ của các khách hàng gặp khó khăn tạm thời do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đã được Agribank thực hiện cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ từ đầu năm đến nay. Thời gian tới, Agribank tiếp tục cùng khách hàng rà soát đánh giá các phương án sản xuất kinh doanh, cùng khách hàng đưa sản xuất kinh doanh bật hồi nhanh sau dịch bệnh.