Ngân hàng thương mại được phép cơ cấu lại nợ, hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn đến hết tháng 6/2024

Tuấn Thủy

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN cho phép ngân hàng thương mại cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đời sống và tiêu dùng.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện kể từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 30/6/2024.
Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện kể từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 30/6/2024.

Sau cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ một ngày về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, NHNN ngay lập tức ban hành Thông tư về vấn đề này.

Theo đó, Thông tư số 02/2023/TT-NHNN sẽ có hiệu lực thị hành từ ngày 24/4/2023, quy định các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ, bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung), trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện kể từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 30/6/2024. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ do TCTD quyết định nhưng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thoả thuận.

Các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là các khoản cho vay và cho thuê tài chính. NHNN trao quyền chủ động cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng.

Theo đánh giá của các chuyên gia Tài chính – Ngân hàng, cùng với các chính sách hỗ trợ khác tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của ngành Ngân hàng sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. 

Việc cho phép kéo dài thời gian vay và trả nợ ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp tục quay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, tiêu dùng, qua đó góp phần hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và nền kinh tế nói chung phát triển theo các mục tiêu đề ra của năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2025.