Phát động Cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023

Phát động Cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương), Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) và UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023. 
Tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung các nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Hoàn thiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Hoàn thiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2020 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã được Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi. Với nhiều quy định mới, Dự thảo Nghị định đã hoàn thiện và phát huy hơn nữa hiệu quả của chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
[Infographics] Quy trình mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

[Infographics] Quy trình mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA, có hiệu lực từ 1/8/2020 thay thế cho Thông tư 15/2014 với nhiều điểm mới: Toàn bộ xe kinh doanh vận tải phải chuyển sang biển vàng; Sinh viên ngoại tỉnh không được đăng ký xe biển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; Thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe...