Hiệu quả thiết thực từ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

PV.

Theo báo cáo đánh giá của các bộ, ngành có liên quan, các doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thời gian qua đã đạt được những kết quả thiết thực.

Đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.
Đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Đến nay, tỷ lệ tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vào khoảng 90% đối với xe ô tô (trong tổng số trên 3 triệu xe ô tô trên toàn quốc) và 30% đối với xe máy (trong tổng số gần 60 triệu xe máy). Tổng số tiền bồi thường giai đoạn 2008 - 2021 khoảng 9.318,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã chi hỗ trợ nhân đạo trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi bồi thường bảo hiểm lên đến 30% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tử vong và 10% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp thương tật do tai nạn.

Quỹ cũng đã chi hỗ trợ xây dựng các công trình đề phòng, hạn chế tổn thất như hệ thống biển báo giao thông, đường tránh, công trình hộ lan... từ năm 2009 đến thời điểm hiện tại với tổng số tiền khoảng 150 tỷ đồng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Kết quả trên thể hiện rõ ý nghĩa nhân đạo của chính sách, kịp thời hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng khắc phục tổn thất về người và tài sản, giúp cho không chỉ nạn nhân mà còn chủ xe, người điều khiển xe nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội của Đảng và Nhà nước.