Vai trò của công nghệ tài chính đối với thúc đẩy tài chính toàn diện

Vai trò của công nghệ tài chính đối với thúc đẩy tài chính toàn diện

Thời gian qua, sự phát triển vượt bậc của nhiều công nghệ mới, nhất là công nghệ tài chính (Fintech) đã và đang mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với quá trình triển khai tài chính toàn diện ở Việt Nam. Đánh giá vai trò, cơ hội và thách thức mà công nghệ tài chính đặt ra đối với tài chính toàn diện, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam.
"Cần câu cơm" của các công ty công nghệ

"Cần câu cơm" của các công ty công nghệ

Dù có nhiều điểm tương đồng nhưng cơ cấu dòng tiền và quỹ đạo tăng trưởng của 5 công ty (Amazon, Apple, Google, Microsoft và Facebook) đều khác nhau. Vài ông lớn công nghệ có nguồn thu nhập kết hợp từ dịch vụ điện toán đám mây, sản phẩm và dự trữ dữ liệu; số khác có nguồn doanh thu ít đa dạng hơn.
Bảo hiểm tăng tốc cuộc đua công nghệ số

Bảo hiểm tăng tốc cuộc đua công nghệ số

Các công ty bảo hiểm thường không tiết lộ số tiền đầu tư cho chiến lược số hóa, nhưng chắc chắn, để có một hệ sinh thái khép kín phục vụ khách hàng, rút ngắn các quy trình phức tạp, thì số tiền đầu tư là không nhỏ và số hóa không phải là một chiến lược ngắn hạn kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”.
Xuất siêu 32 tỷ USD sang Hoa Kỳ

Xuất siêu 32 tỷ USD sang Hoa Kỳ

Tính hết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ đạt 43,455 tỷ USD. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm hơn 19,4% trong 11 tháng qua.