Giải mã hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023

Giải mã hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023

Hệ sinh thái ngân hàng số giúp khách hàng giao dịch liền mạch 365+, thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng, đặc biệt nộp rút tiền khác chủ tài khoản… đã giúp Nam A Bank nhận giải thưởng “Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023” (Open Banking Initiative of the Year 2023) do Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng.
Thực trạng và giải pháp phát triển ngân hàng số tại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp phát triển ngân hàng số tại Việt Nam

Ngân hàng số là loại hình có nhiều điểm khác với mô hình ngân hàng truyền thống từ pháp lý, phương thức triển khai đến dịch vụ khách hàng... đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động học hỏi kinh nghiệm và xây dựng lộ trình phát triển. Nghiên cứu này phân tích thực trạng triển khai ngân hàng số của các ngân hàng thương mại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp/khuyến nghị phát triển ngân hàng số.
Vietcombank đón đầu cơ hội trong kỷ nguyên số hóa

Vietcombank đón đầu cơ hội trong kỷ nguyên số hóa

Các ứng dụng công nghệ hiện đại đã được Vietcombank vận dụng linh hoạt nhằm đa dạng hóa kênh cung ứng và danh mục sản phẩm dịch vụ, nâng cao an toàn bảo mật, liên tục gia tăng tiện ích, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng
Triển vọng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Triển vọng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 có nhiều tác động đến lĩnh vực ngân hàng. Những tác động này thể hiện trên nhiều mặt như: thay đổi vềmô hình tổ chức kinh doanh, cung cấp sản phẩm dịch vụ, công việc liên quan đến an ninh an toàn bảo mật... Bài viết nghiên cứu về tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến nguồn lực ngành Ngân hàng, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới.