Thủ tướng Chính phủ đôn đốc công tác phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc công tác phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh

Tại cuộc làm việc, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch và duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh phía Nam chiều ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Càng khó khăn, phức tạp, TP. Hồ Chí Minh càng phải giữ đúng nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, lắng nghe các ý kiến để đưa ra giải pháp, quyết định phù hợp tình hình, trên tinh thần tất cả vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia dân tộc.
Thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19: Giải ngân vốn đầu tư công là mũi nhọn

Thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19: Giải ngân vốn đầu tư công là mũi nhọn

Sự xuất hiện trở lại nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng khiến việc dự báo kinh tế Việt Nam trong thời gian tới trở nên khó đoán. Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng - TS. Trần Du Lịch cho rằng, còn phải chờ xem thành tựu chống dịch lần này mới có thể đánh giá chính xác nhất vị trí kinh tế quý III/2020. Tuy nhiên, các chuyên gia đều có chung nhận định để thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những mũi nhọn.