Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tại Việt Nam

Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tại Việt Nam

Bài báo trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tại Việt Nam. Quản lý dự án bao gồm 3 giai đoạn chủ yếu, đó là việc lập kế hoạch, điều phối thực hiện mà nội dung chủ yếu là quản lý tiến độ thời gian, chi phí và thực hiện giám sát các công việc dự án nhằm đạt được những mục tiêu xác định. Ngoài ra, bài báo còn phân tích những nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành công trong quản lý dự án đầu tư công trình giao thông gồm: môi trường ngoại vi; nhà quản lý dự án; thành viên nhóm dự án; tổ chức; yếu tố nội tại; phản ứng hệ thống.
Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, Phó Thủ tướng chỉ đạo có giải pháp bình ổn

Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, Phó Thủ tướng chỉ đạo có giải pháp bình ổn

Nhằm ứng phó kịp thời với biến động giá vật liệu xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình giao thông.
 Dấu ấn hạ tầng giao thông năm 2021

Dấu ấn hạ tầng giao thông năm 2021

Năm 2021, nhiều công trình giao thông lớn đã hoàn thiện hoặc bước vào giai đoạn nước rút, mở ra kỳ vọng mới về sự phát triển năng động của đất nước.