Hỗ trợ doanh nghiệp Việt ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, cùng với sự phát triển của thương mại toàn cầu, các biện pháp phòng vệ thương mại cũng thường xuyên được các quốc gia trên thế giới sử dụng. Các nền kinh tế có xuất khẩu càng lớn càng dễ trở thành đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương mại.
Cảnh báo nguy cơ nhiều sản phẩm bị kiện phòng vệ thương mại tại thị trường Hoa Kỳ

Cảnh báo nguy cơ nhiều sản phẩm bị kiện phòng vệ thương mại tại thị trường Hoa Kỳ

Theo danh sách cảnh báo sớm của Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, hiện có nhiều mặt hàng, sản phẩm Việt Nam xuất khẩu tiếp tục có nguy cơ bị nhiều thị trường nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hoặc biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM).