Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với sản phẩm nhôm

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Từ nay đến ngày 15/4/2020, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm nhôm thanh định hình (vụ việc AD05).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2019, về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc: AD05).

Sản phẩm nhôm bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức được phân vào mã HS: 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến ngày 15/4/2020
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến ngày 15/4/2020
 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư số 37/2019/TT-BCT), Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá (vụ việc AD05) bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư số 37/2019/TT-BCT.

Cục PVTM lưu ý, các doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ năm 2020 không nộp Hồ sơ đề nghị miễn trừ 2020 theo Thông báo này. Trong trường hợp khối lượng miễn trừ sắp hết, các doanh nghiệp trên nộp Hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT.

Trên căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT, Cục PVTM đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 15/4/2020.