Cục Thuế Phú Yên đã hỗ trợ 4.500 hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68

Cục Thuế Phú Yên đã hỗ trợ 4.500 hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68

Theo Cục Thuế Phú Yên, thời gian qua, các chi cục thuế khu vực, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chủ trì, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.