Cục Thuế Phú Yên đã hỗ trợ 4.500 hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68

PV (T/h)

Theo Cục Thuế Phú Yên, thời gian qua, các chi cục thuế khu vực, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chủ trì, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cục Thuế Phú Yên đã hỗ trợ 4.500 hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68. Ảnh minh họa
Cục Thuế Phú Yên đã hỗ trợ 4.500 hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68. Ảnh minh họa

Nghị quyết số 68/NQ-CP là quyết sách nhân văn của Chính phủ để tiếp sức cho cả người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn chung do đại dịch.

Điều kiện được hỗ trợ là hộ có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021-31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả đến nay, 4.500 hộ kinh doanh đã được giải quyết hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/hộ, chi trả một lần.

Có một thực tế là từ khi Nghị quyết 68 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên diễn biến phức tạp. Các địa phương tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 còn hạn chế, việc thông tin, tuyên truyền các chính sách liên quan vẫn chưa được địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả nên còn nhiều lao động, người sử dụng lao động chưa nắm bắt được để lập hồ sơ hỗ trợ theo quy định.

UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 68/NQ-CP đến người lao động, người sử dụng lao động và các hộ kinh doanh; chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua hệ thống loa đài, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội… thường xuyên, liên tục với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân nắm rõ về các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở đó nhanh chóng thiết lập hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ; rà soát, thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để doanh nghiệp, người lao động sớm tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Đồng thời, các địa phương phải thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện bằng việc hồ sơ đăng ký đến đâu, lập thủ tục hỗ trợ đến đó…

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Phú Yên cũng triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất năm 2021. Tính đến thời điểm này, tổng số thuế, tiền thuế đất được gia hạn gần 250 tỷ đồng.

Trong đó, tiền thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp khối doanh nghiệp hơn 238 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh là 445 triệu đồng; tiền thuê đất hơn 11,5 tỷ đồng.