8 tháng đầu năm, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước đạt 70% dự toán

8 tháng đầu năm, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước đạt 70% dự toán

Thời gian qua, dù đối mặt với bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt kết cao nhất. Tính đến ngày 31/8/2023, Cục Thuế đã thu NSNN là 6.326 tỷ đồng, đạt 70% dự toán được giao năm 2023.
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính và hiện đại hoá ngành thuế; Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế ... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Thuế Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai năm 2020.
Năm 2019, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước tăng 9,59% so cùng kỳ năm trước

Năm 2019, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước tăng 9,59% so cùng kỳ năm trước

Năm 2019, Cục Thuế Thừa - Thiên Huế thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban ngành, cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành xuất sắc dự toán thu được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Thuế cả nước.
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế với nhiều điểm nhấn trong cải cách, hiện đại hóa  tác thuế

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế với nhiều điểm nhấn trong cải cách, hiện đại hóa tác thuế

Đến nay, tổng số doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế qua mạng tại Cục Thuế Thừa Thiên - Huế là 4.392/4.440, đạt 98,92%; số chứng từ nộp thuế bằng phương tiện điện tử đạt 98,56%... Có được kết quả này là nhờ Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách, hiện đại hoá công tác thuế.