Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính tại Cục Thuế Thừa Thiên - Huế

Khánh Chi

Đến nay, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã công khai hơn 200 thủ tục về thuế như: Đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, hoá đơn, thủ tục khác về thuế... góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế.

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế cũng thường xuyên triển khai thực hiện công khai các thủ tục hành chính và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại bộ phận “Một cửa”. Ảnh: Hồng Vân
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế cũng thường xuyên triển khai thực hiện công khai các thủ tục hành chính và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại bộ phận “Một cửa”. Ảnh: Hồng Vân

Để đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá công tác quản lý thuế, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã nghiên cứu, tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND Tỉnh cũng như các dự thảo quy trình nghiệp vụ của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã chủ động triển khai kiểm tra và xử lý văn bản đến từng đơn vị thuộc, trực thuộc; thường xuyên phân công công chức thực hiện tự kiểm tra văn bản theo trách nhiệm được giao, kịp thời xử lý các văn bản vi phạm.

Song song với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đến nay, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã công khai hơn 200 thủ tục về thuế như: Đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, hoá đơn, thủ tục khác về thuế...

Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế (NNT), đơn vị cũng thường xuyên triển khai thực hiện công khai các thủ tục hành chính và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại bộ phận “Một cửa”. Qua đó, giúp NNT đến liên hệ, giao dịch về công tác thuế theo đúng quy định. 

Đến nay, hệ thống công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng được trên các mặt công tác, cơ sở vật chất đảm bảo từ cấp Cục Thuế đến cấp đội thuế. Đơn vị cũng tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2023 tại các đơn vị trực thuộc.

Về triển khai hoá đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn, đến nay, đã có 5.997 tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh (đạt tỷ lệ 100%) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đăng ký và áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nhằm tạo thói quen nhận hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng, Cục Thuế tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh triển khai Chương trình Hóa đơn may mắn, trong 6 tháng đầu năm 2023 tổ chức 2 kỳ quay thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng/kỳ quay thưởng.

Cục Thuế đẩy mạnh thực hiện rà soát, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đến nay, có 151 NNT đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.